Direct informatie? Bel 0528-265294 facebook twitter

Alle disciplines onder een dak

blok-3

Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie is het spelenderwijs oefenen van zintuigen en motoriek.
Wanneer uw kind moeite heeft met bewegen, kan de kinderfysiotherapeut de motorische ontwikkeling ondersteunen.

Kinderergotherapie

Meedoen en groeien in je mogelijkheden.
De kinderergotherapeut kan d.m.v. oefenen met het kind en/of het veranderen van de omgeving, helpen om de mogelijkheden van het kind te vergroten.

Kinderlogopedie

De logopedist houdt zich bezig met communiceren. alles wat te maken heeft met het begrijpen en produceren van gesproken en geschreven taal is onderdeel van het werk van de logopedist.

 

Kindertherapie

De kindertherapeut biedt ondersteuning aan kinderen, ouders, scholen en andere opvoeders bij problemen, wensen of vragen over gedrag en opvoeding.


Welkom bij Kinderpraktijk de Leeuwerik

Kinderpraktijk de Leeuwerik wil kwalitatief goede zorg leveren op een kindgerichte manier. Een multidisciplinaire aanpak voor kinderen in de leeftijd van 0-18jaar. Kinderen kunnen bij ons terecht als er problemen voorkomen op allerlei ontwikkelingsgebieden zoals motoriek, gedrag, spraak en taal, sociaal-emotioneel en beperkingen in de ADL, waarvoor hulpmiddelen nodig zijn. 

Alle disciplines onder één dak

Wij bieden geïntegreerde zorg door kinderfysiotherapeut, logopedist, ergotherapeut, diëtiste en kindertherapeut of psycholoog om de kinderen doelgericht te kunnen ondersteunen. Afhankelijk van wat de hulpvraag is kunnen de behandelingen gecombineerd worden gegeven. Tegelijkertijd, na elkaar, individueel of in groepsverband.

Nieuws

meer nieuws


Twitter