Direct informatie? Bel 0528-265294 facebook twitter

Alle disciplines onder een dak

Meetspreekuur

Het meetspreekuur is een een individuele afspraak voor baby's uit Hoogeveen met een plat achterhoofd of een eenzijdige afplatting van het hoofdbij de kinderfysiotherapeut.Door het opmeten van het hoofd kunnen wij de mate van scheefheid van het het hoofd bij uw baby vaststellen en bepalen of verdere kinderfysiotherapeutische behandeling noodzakelijk is.

 

Waarom het meetspreekuur?

1 op de 5 kinderen heeft tegenwoordig een plat achterhoofd of een eenzijdige afplatting van het hoofd. Dit ontstaat waarschijnlijk doordaat baby's te vaak en te lang op de rug liggen. Dit is te verklaren door de adviezen van stiching Wiegendood om de kinderen op de rug te laten slapen. Dit is een zeer goed advies, omdat daardoor het aantal kinderen die aan wiegendoor overlijden sterk is afgenomen. Maar hierdoor komen voorkeurshoudingen bij baby's de laatste 10 jaar in toenemende mate voor. Als men spreekt over een voorkeurshouding betekent dit dat een zuigeling gedurende het merendeel van de tijd met het hoofd naar één kant kijkt of gedraaid ligt. Dit kan leiden tot een eenzijdige afplatting van de schedel (=plagiocephalie), omdat de schedel van nature bij jonge baby's erg zacht is. Als kinderen vooral op de rug liggen en   moeite hebben om naar beneden te kijken, kan daarbij een afplatting van het achterhoofd ontstaan (= brachiocephalie).

 

Hoe werkt het met meetspreekuur?

Meten doet geen pijn. De metingen vinden 2 maal plaats tussen de leeftijd can 8 tot 20 weken. Voor de meting maken we gebruik van een zacht en warm thermoplast bandje, dat hard wordt op het hoofd. De metingen zijn niet pijnlijk of vervelend. Na de eerste meting maken we zo nodig ook een afspraak voor een apart kinderfysiotherapeutisch onderzoek. Dit om zeker te weten dat de asymmetrie of afplatting het gevolg is van de rugligging. Afhankelijk van de uitkomst van de metingen, bepalen we samen met de ouders het vervolgbeleid. Soms volstaan adviezen voor thuis, bijvoorbeeld om uw baby vaker op de buik of de zij te leggen als hij of zij wakker is (wel altijd onder toezicht). In andere gevallen is een aantal kinderfysiotherapeutische behandelngen veelal voldoende.

Nieuws

meer nieuws


Twitter