Direct informatie? Bel 0528-265294 facebook twitter

Alle disciplines onder een dak

Combinatie groep logopedie-kinderfysiotherapie

De combinatie groep logopedie-kinderfysiotherapie is een behandelmethode in groepsverband voor kinderen met motorische achterstand en problemen met de spraak/taal ontwikkeling.

 

Wat is de Combi groep logo-fysio?

De combi groep logo-fysio is voor kleuters van 4-6 jaar met met problemen in zowel de motorische als de spraak/taalontwikkeling. Het is een intensieve behandeling van 45 tot 60 minuten (afhankelijk van het aantal deelnemers in de groep). Een groep bestaat uit minimaal 2 en maximaal 4 deelnemers en wordt begeleid door zowel een logopedist als kinderfysiotherapeut. De behandeling is altijd op dezelfde manier opgebouwd uit een logopedisch gedeelte en een motorisch gedeelte, zodat de kinderen al snel vertrouwd raken. Tijdens het logopedische gedeelte staat het spontaan vertellen binnen een groep centraal. Tijdens het motorische gedeelte wordt er natuurlijk geoefend, maar ook het onderling overleg en samenwerken wordt zoveel mogelijk naar voren gebracht.
De kinderen moeten ook thuis aan de slag met hun eigen oefen map, in deze map wordt het onderwerp van de bijeenkomst thuis verder uitgewerkt zodat er een verdieping plaatsvindt.

 

Waar en wanneer wordt de Combi groep logo-fysio gegeven?

De combi groep logo-fysio wordt gegeven in de praktijk van Fysiotherapie de Leeuwerik, waarbij er deels gebruik wordt gemaakt van een behandelkamer en deels van de oefenzaal.
De behandeling wordt aangepast op het aantal deelnemers en zoveel mogelijk afgestemd op het rooster van school. 
Op dit moment vindt de behandeling plaats op vrijdagmiddag van 12.45 - 13.30 uur

 

Wat kost de Combi groep logo-fysio?

De Combi groep logo-fysio wordt berekend als een individuele zitting logopedie en kinderfysiotherapie.
Logopedische zorg voor kinderen valt onder de basisverzekering en wordt dus volledig vergoed, zonder aftrek van het eigen risico.
Kinderfysiotherapeutische zorg valt tot 18 behandelingen per jaar onder de basisverzekering en wordt tevens volledig vergoed, zonder aftrek van het eigen risico. Vanaf de 19e behandeling wordt kinderfysiotherpie vergoed vanuit de aanvullende verzekering en is de vergoeding dus afhankelijk van uw aanvullende zorgpakket.Voor meer informatie kunt u uw polisvoorwaarden bekijken of contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

 

Interesse?

Mocht u nog vragen hebben over de combinatie behandeling kinderfysiotherapie-logopedie, of wilt u uw zoon of dochter aanmelden?
Neem dan gerust contact met ons op!

 

Nieuws

meer nieuws


Twitter