Direct informatie? Bel 0528-265294 facebook twitter

Alle disciplines onder een dak

Wat is kinderfysiotherapie?

De kinderfysiotherapie richt zich met name op het bewegend functioneren van het kind in zijn leefomgeving en streeft ernaar een positieve bijdrage te leveren aan een zo optimaal mogelijke participatie op de kinderleeftijd, als basis voor het uiteindelijke functioneren als volwassene.

Kinderfysiotherapie is een erkende specialisatie binnen het vak fysiotherapie. Na de opleiding fysiotherapie heeft de kinderfysiotherapeut zich gespecialiseerd in de bewegingsontwikkeling van kinderen van 0-18 jaar. Hierdoor is de kinderfysiotherapeut in staat om een deskundig oordeel te geven over de problematiek van het bewegend functioneren van het kind (diagnostisch proces). Tevens is hij in staat om (dreigende) problematiek doelmatig en doeltreffend aan te pakken (het behandelproces) Waardoor hij een positieve bijdrage levert aan een optimale participatie van het kind in zijn omgeving.
Kinderen leren spelenderwijs bewegen en meestal gaat dat ongemerkt. Bij sommige kinderen duurt de motorische ontwikkeling langer of wijkt af van wat gebruikelijk is. Een aandoening aan de zintuigen, organen, het zenuwstelsel of het houdings- dan wel bewegingsapparaat kan hiervan een oorzaak zijn. Naarmate kinderen ouder worden moeten ze bovendien meer vaardigheden beheersen om te voldoen aan de eisen van de omgeving. Het beheersen van motorische vaardigheden is een voorwaarde voor het ontwikkelen van andere gebieden zoals praten, spelen, leren, concentreren en zelfvertrouwen. Uiteraard vragen kinderen om een eigen benaderingswijze, aangepast aan het specifieke ontwikkelingsprofiel van het kind. Veel meer dan bij volwassenen is er sprake van een voortdurende verandering op basis van groei en ontwikkeling. Het inspelen op de belevingswereld van het kind speelt dan ook een centrale rol tijdens de behandeling.

Baby's en dreumesen:

Signalen die bij baby's kunnen wijzen op motorische problemen zijn onder andere: een voorkeurshouding, passiviteit, lage spierspanning, overstrekken, onrust, veel huilen, billenschuiven, asymmetrie of eenzijdig bewegen en onverwacht reageren op prikkels zoals aanraken, bewegen en/of geluid.
Algemeen kan gesteld worden dat hoe eerder een kind behandeld wordt, hoe geringer de verstoring voor de ontwikkeling zal zijn

Peuters en kleuters:

Kinderfysiotherapie bij peuters en kleuters kan zinvol zijn wanneer; de motoriek achterblijft, het kind houterig beweegt, veel struikelt of onhandig is, een afwijkend looppatroon heeft, snel vermoeid is, spierzwakte of een spierziekte heeft, pijnklachten heeft, een hersenbeschadiging heeft, onverwacht reageert op prikkels zoals aanraken, bewegen en/of geluid, een orthopedische afwijking heeft.

Schoolgaande kinderen:

Schoolgaande kinderen kunnen baat hebben bij kinderfysiotherapie wanneer er sprake is van: achter blijven in de motoriek, houterig bewegen, veel struikelen of onhandig zijn, een afwijkend looppatroon, snelle vermoeidheid, onzekerheid over de motoriek, spierzwakte of een spierziekte, pijnklachten, een hersenbeschadiging, onverwacht reageren op prikkels zoals aanraking, bewegen en/of geluid, een orthopedische afwijking, overgewicht, moeite met schrijven (tempo/leesbaarheid/schrijfkramp)

Nieuws

meer nieuws


Twitter