Direct informatie? Bel 0528-265294 facebook twitter

Alle disciplines onder een dak

Wat is Kinderergotherapie?

Ergotherapie bij kinderen richt zich op het handelen tijdens het spelen, de zelfredzaamheid en het mee kunnen doen op school. Hierbij gaat het om de handelingen die kinderen zelf WILLEN uitvoeren of waarvan de opvoeders het belangrijk vinden dat ze deze KUNNEN uitvoeren. De ergotherapeut behandelt/observeert niet alleen het kind, maar betrekt daarbij ook de omgeving om het kind een bepaalde handeling aan te leren. Deze omgeving (een klas, thuis, een speeltuin, persoon) is immers bepalend voor de manier waarop een kind iets doet of kan leren.

Heeft een kind problemen in het uitvoeren van schoolse waardigheden in de klas en kan het daardoor niet goed meedoen? De ergotherapeut kan het kind in de klas observeren (SchoolAMPS) en zijn zwakke en sterke motorische- en procesmatige vaardigheden in kaart brengen. Hierna is het mogelijk de leerkracht gerichte adviezen te geven en meedoen in de klas weer vanzelfsprekend wordt.

Ergotherapie biedt hulp en ondersteuning bij de (fijn-) motorische ontwikkeling van het kind, die nodig is om een activiteit goed te kunnen uitvoeren. Hierbij is ook het proces van (leren) handelen belangrijk,bijvoorbeeld  een volgorde kunnen aanbrengen, organiseren, initiatief nemen, kiezen, tempo houden, doelgericht zijn, etc.
Wilt u meer weten over wat ergotherapie kan betekenen, kijk dan ook eens op de website van Ergotherapie Nederland.

Nieuws

meer nieuws


Twitter