Direct informatie? Bel 0528-265294 facebook twitter

Alle disciplines onder een dak

Samenwerking

In het belang van het kind, hechten wij veel waarde aan samenwerking.We streven er naar contact te hebben met het gehele team aan zorgverleners en betrokkenen rond het kind. Op de eerste en belangrijkste plaats komen daarin de ouders of verzorgers. Indien zij toestemming geven, hebben we contact met de verwijzers, andere disciplines, instellingen, scholen en organisaties. Er is een goede samenwerking met collega's, kinderartsen, huisartsen, consultatiebureau artsen, diëtiste, pedagogen, leerkrachten en intern begeleiders. Wij hebben contact met kinderdagverblijven en basisscholen, voor advies, informatie en scholing. Door middel van na- en bijscholing blijven wij allen op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen ons vakgebied
We werken nauw samen met onze collega's van "Fysiotherapie de Leeuwerik". 

 

Nieuws

meer nieuws


Twitter